Pályázatok

Kedvezményezett neve: Dialcont Műszaki Kereskedelmi Kft.

A szerződött támogatás összege: 8 109 500 Ft

Képzések elnevezése és célja:

 • Együttműködési és stresszkezelési tréning (45 óra) – A képzés célja, hogy az egy csapatban dolgozó munkatársak egymással, vezetőjükkel és más területen dolgozókkal a munkavégzés során hatékonyan tudjanak együtt dolgozni

A képzés további célja, hogy a résztvevők megismerjék a munka során előforduló stresszhelyzetek kezelésének módjait, felismerjék a jeleit és megelőzzék a kiégési szindrómát. Ismerjenek meg hatékony eszközöket a munkatársak közötti konfliktusok feloldására, a munkatársak és ügyfelek közötti higgadt kommunikáció elősegítésére stresszes helyzetekben.

 • Folyamatmenedzsment (30 óra) – A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők képesek legyenek a vállalat folyamatelvű megközelítésére, a tevékenységek logikus kapcsolódásának kialakítására, az átadási pontok felelősségeinek tisztázására, ezzel az átadások kockázatainak mérséklésére. A résztvevők képesek lesznek megkülönböztetni a folyamatok különböző szintjeit és annak megfelelően eljárni. A folyamatok teljes lefutásának egészben történő vizsgálata –elemzése, értékelése teszi lehetővé a hatékony működést és átláthatóságot.
 • Személyi kompetenciafejlesztés (30 óra) – A képzés célja, hogy a résztvevők fejlesszék azon képességeiket, melyek hozzájárulnak önmaguk fejlődéséhez.
 • Informatikai alapok (30 óra) – A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések részletes bemutatása: 

Együttműködési és stresszkezelési tréning (45 óra) – A képzés 2 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Együttműködési kompetenciafejlesztés: A modul célja, hogy az egy csapatban dolgozó munkatársak egymással, vezetőjükkel és más területen dolgozókkal a munkavégzés során hatékonyan tudjanak együtt dolgozni.
 2. Stresszkezelés: A modul célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a kommunikáció elméletekkel, a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeivel, az empátia, meggyőzés, társas befolyásolás használatával, hasznosságával

Folyamatmenedzsment (30 óra) – A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Folyamatmenedzsment: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők képesek legyenek a vállalat folyamatelvű megközelítésére, a tevékenységek logikus kapcsolódásának kialakítására, az átadási pontok felelősségeinek tisztázására, ezzel az átadások kockázatainak mérséklésére. A résztvevők képesek lesznek megkülönböztetni a folyamatok különböző szintjeit és annak megfelelően eljárni.

A folyamatok teljes lefutásának egészben történő vizsgálata –elemzése, értékelése teszi lehetővé a hatékony működést és átláthatóságot.

Személyi kompetenciafejlesztés (30 óra) – A képzés 2 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Ön- és társismeret: A modul során a résztvevő megismerkedik az önismeret fogalmával, szintjeivel, szükségességével, a Johari ablakkal, és az önismereti kerékkel. A személyiségjellemzők megismerése után a hallgató képes mások és saját viselkedésének tárgyilagos értelmezésére. A személyiség térképek kialakításával könnyebben értelmezi az emberek egymásra adott reakcióit: vérmérséklet, érzelmek kialakulásának gyorsasága, erőssége, tartóssága
 2. A társas kommunikáció alapjai: A modul célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a kommunikáció elméletekkel, a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeivel, az empátia, meggyőzés, társas befolyásolás használatával, hasznosságával.

 

Informatikai alapok (30 óra) – A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.

 1. Informatikai kompetenciafejlesztés: A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések megvalósítási időtartama:

 • Együttműködési és stresszkezelési tréning (45 óra) – 2023.10.02.- 2023.10.31.
 • Folyamatmenedzsment (30 óra) – 2023.11.17.- 2023.11.30.
 • Személyi kompetenciafejlesztés (30 óra)– 2023.11.17.- 2023.11.30.
 • Informatikai alapok (30 óra) – 2023.11.02. – 2023.11.16.

 


A kedvezményezett neve: DIALCONT Műszaki Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A fejlesztés tárgya, célja: Komplex gyógyvízkezelési technológia kifejlesztése
A projekt azonosító száma: GINOP-PLUSZ-2.1.1-21-2022-00146
A szerződött támogatás összege: 217 324 503 Ft; Intenzitása: 66,62 %
A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A kifejlesztésre kerülő komplex vízkezelési technológia, a DIASAN-AQUA célja, hogy jó hidraulikájú gyógyvizes medencékben víztakarékos üzemmóddal elősegítse minden időben az érvényes bakteriológiai előírásoknak megfelelő állapot fenntartását. A DIASAN-AQUA kombinálja a diatómaföldes szűrőt az UV szűréssel és a részben saját fejlesztésű Farmacidal2 márkanevű vegyszer alkalmazásával. Termálvizes medencékben közel 20 éve használnak ráiszapolós szűrésű, diatómaföldes szűrőt. A fejlesztés keretében kialakítandó komplex technológia – UV szűréssel és a Farmacid2 fertőtlenítőszerrel kombinálva – ezt a szűrőt kívánja hasznosítani elsősorban a gyógyvizes medencék szűrésére, vízforgatós rendszer alkalmazásával. Az érvényes Közegészségügyi előírásoknak megfelelő bakteriológiai értékeket pedig a medencében folyamatosan jelenlévő fertőtlenítőszer oldja meg.

A DIASAN-AQUA technológia alkalmazásával csökkenthető a gyógyvizes medencék teljes leürítésének és friss vízzel való feltöltésének gyakorisága, illetve a minimalizálható a napközbeni használat alatt kialakuló fertőzési gócpontok kialakulása. Hipotézisünk, hogy a komplex vízkezelési technológia három fő eleme – diatómaföld, UV sugárzás, Farmacid2 vegyszer – alkalmas a gyógyvíz tisztítására, anélkül, hogy megváltoztatnák a gyógyvíz kémiai összetételét.

A projekt eredménye egy olyan komplex víztisztítási eljárás, amelynek segítségével a gyógyvízforrások pazarló kihasználása visszaszorítható, a gyógyvíz egészségre kifejtett pozitív hatásainak maradéktalan megőrzése mellett. A DIASAN-AQUA technológia célja tehát kettős: 1. Fenntartható gyógyvízgazdálkodás megteremtése, a napi szinten felhasznált friss gyógyvíz mennyiségének csökkentése által. 2. A gyógyvíz szennyeződésektől és baktériumoktól való megtisztítása, a gyógyvíz összetételének megváltoztatása nélkül.

Fejlesztésünk hozzájárul továbbá az erőforrás-felhasználás csökkentéséhez, a hazai gyógyvízkészlet felhasználásának optimalizálásához, a környezetterhelés csökkentéséhez.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.03.31.

 


 

A projekt címe: Komplex infokommunikációs fejlesztés a DIALCONT Kft.-nél

A szerződött támogatás összege: 22 784 133 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 40%
A projekt tartalmának bemutatása: Pályázatunk keretében az iWise hibrid megoldású integrált vállalatirányítási rendszert szereztük be, mellyel cégünk belső működésének fejlesztése valósult meg. Fontosnak tartottuk egy olyan rendszer bevezetését, amelyet saját igényinkre, társaságunk egyedi tevékenységeire szabva tudunk kialakítani, hogy célzottan segíthesse dolgozóink mindennapi munkáját.
A fejlesztésünk fő célja az volt, hogy vállalkozásunk munkafolyamatait leegyszerűsítsük, ugyanakkor átláthatóbbá és hatékonyabbá is tegyük, mely elengedhetetlen feltétele a versenyképességünk és folyamatos fejlődésünk biztosításának. Az egyes tevékenységeink áttekinthető rendszerben való megjelenítése és kezelése segítséget nyújt üzleti döntéseink meghozatalában, az innovatív üzleti megoldások alkalmazásában.
A fejlesztéssel az iWise rendszer 10 db moduljának bevezetését valósítottuk meg, melyek az alábbi funkcionális területekre fókuszálnak:

 • A felhőalapú szolgáltatások esetén:
 • Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció
 • Szolgáltatásmenedzsment terület funkcionális specifikáció
 • Munkafolyamat-irányítási megoldás (WF) funkcionális specifikáció
 • Tudásmenedzsment specializált megoldás funkcionális specifikáció

Az iWise Cloud22 Táv- és csoportmunka modul a vállalaton belüli hatékony információáramlást és a hibakezelés optimalizálását támogatja. Az iWise Cloud22 Szolgáltatásmenedzsment modul segítségével megvalósítható a vállalat szolgáltatásainak menedzselése, mely által lehetővé válik a szolgáltatási stratégia alkalmazása, a szolgáltatás tervezése és a szolgáltatásátadás. Az iWise Cloud22 WorkFlow integrált modul alkalmazásával megtervezhetővé, automatizálhatóvá, illetve nyomon követhetővé válnak a munkafolyamatok. A vállalati tudásbázis bővíthető az iWise Cloud22 Tudásmenedzsment modul használatával, ahol egységes rendszerben kezelhetők a különböző közérdekű dokumentumok, segéd- és oktatási anyagok, munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos információk.

A helyben telepített saját szoftver esetén:

 • Adott funkcionális célterülethez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer funkcionális specifikáció
 • Vállalati CRM, értékesítési terület funkcionális specifikáció
 • Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció
 • Elektronikus iratkezelési megoldás funkcionális specifikáció
 • Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés funkcionális specifikáció
 • Beszerzési, logisztikai terület funkcionális specifikáció

Az iWise mobil ERP applikáció Android operációs rendszerre lehetővé teszi a Felhasználók részére, hogy bármikor, bárhonnan könnyedén hozzáférjenek az iWise rendszerhez. Az iWise CRM modul a partnerekkel való kapcsolattartást, árajánlatok egyszerű elkészítését, vevői rendelések kezelését, értékesítési folyamat támogatását biztosítja. Az iWise Kontrolling modul elkészíti a vállalat gazdasági helyzetének elemzéséhez szükséges mutatókat, segít a rendelkezésre álló vagy megszerezhető erőforrások hatékony és eredményes felhasználásában, naprakész információkat biztosít. Az iWise Iratkezelés modul a működés során keletkező bizonylatok, dokumentumok, szerződések egységes, átlátható rendszerben való nyilvántartását teszi lehetővé. Az iWise Munkaügy modul (HR) fő feladata a cég munkavállalóival kapcsolatos HR adminisztrációs feladatok időigényének csökkentése, az adatok egységes rendszerben való kezelése, a könnyebb átláthatóság biztosítása. Az iWise Logisztika modul segít az komplex logisztikai folyamatot alkotó részfeladatok pontos megtervezésében majd egy folyamattá való integrálásában, a költséghatékonyság figyelembevételével.

A rendszer kiépítése a kivitelező feladata, melyet szolgáltatások keretében vettünk igénybe, mely tartalmazza a modulokhoz kapcsolódó adatmigrációt, azok testreszabását és a rendszerhez kapcsolódó oktatást.

Projektünk megvalósítása során eleget teszünk az előírt tájékoztatási kötelezettségeknek (a honlapunkon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és „C” típusú tábla készítése) is.

A projekt befejezési dátuma: 2022.10.07.
Projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02086

 


 

A projekt címe: „Képzési programok a DIALCONT KFT.-nél.”
A szerződött támogatás összege: 22 825 501 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 99.74 %
  

A projekt tartalmának bemutatása:

  

A fejlesztés keretében 4 különböző képzést, Vezetői hatékonyság fejlesztése, LEAN, IPAR4.0, Informatikai ismeretek munkavállalóknak, valósítottunk meg. A projekt gördülékeny megvalósítása érdekében külső szolgáltató bevonásával, szakmailag alátámasztott képzési tervet készítettünk, előkészítési tevékenység keretében. Olyan munkavállalókat is bevontunk a képzésekbe, akik életkoruk, iskolai végzettségük szerint hátrányosabb helyzetűek. A képzésbe bevont munkavállalók 34%-a hátrányos helyzetű munkavállaló volt.

A fejlesztés eredménye képen megvalósuló képzések mindegyike egyrészt a termelési folyamatokkal, illetve technológiákkal kapcsolatos szakismeretek bővítését, másrészt pedig a sikert támogató készségek, képességek fejlesztését szolgálják.

A projekt befejezési dátuma: 2021.04.24.
Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00357

 


Kedvezményezett neve:                              DIALCONT Műszaki Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:                                                Napelemes fejlesztés a Dialcont Kft-nél.

A szerződött támogatás összege:            4 105 678 Ft

A támogatás mértéke:                                 55%

A projekt bemutatása:

A projekt során egy 34,76 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre az épület tetőszerkezetén. Az éves villamos energia igény kb. 40 000 kWh/év, a napelem telepítése után az éves szinten megtermelhető villamos energia mennyiség 38 250 kWh, mely a fogyasztás mintegy 100%-á

t adja.

A projekt tervezett befejezési dátuma:                                2021.01.07.

A projekt azonosító száma:                        GINOP-4.1.4-19-2020-00774